Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

Opis: znak_KAPITAL_LUDZKI

 

 

 

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

"Ciekawiej, szybciej, pewniej..."

czerwiec 2014 r.

Podsumowanie realizacji projektu 

W Szkole Podstawowej w Bąkowicach zakończono realizację dwuletniego projektu „Ciekawiej, szybciej, pewniej,…” realizowanego w ramach POKL - priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było wyrównanie szans w obszarze edukacji dzieci wiejskich
i kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Cele szczegółowe projektu to: zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych; ograniczenie stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych oraz profilaktyka uzależnień wśród uczniów; wzrost kompetencji kluczowych; zmniejszenie dysfunkcji rozwojowych; zniwelowanie ograniczeń społeczno – edukacyjno – środowiskowych.  Rekrutacja uczestników uwzględniała zasadę równości szans i płci, którą realizowano poprzez jasne i czytelne kryteria uczestnictwa w planowanych zajęciach.

Łącznie przez dwa lata realizacji projektu zrealizowano 2450 godzin zajęć: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 420 godz., zajęcia pozalekcyjne: 1380 godz., program prewencyjny: 210 godz., zajęcia specjalistyczne: 440 godz. oraz trzy wyjazdy edukacyjne: do Krakowa, do Warszawy oraz do Zakopanego.

W czasie trwania projektu przeprowadzono sześć badań ewaluacyjnych: na początku, w trakcie i pod koniec każdego roku szkolnego. Analizowano Karty obserwacji ucznia, Arkusze obserwacji ucznia oraz Arkusze opinii psychologa/pedagoga/logopedy. Z analizy wynika jednoznacznie, że u badanych beneficjentów nastąpił wzrost kompetencji matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, podniosła się wiedza i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim, rozwinęła się kreatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, a także umiejętność zdobywania, przetwarzania i publikowania informacji, a przede wszystkim umiejętność uczenia się. Nastąpił postęp w zakresie motywacji do nauki oraz zadowolenia i pewności siebie. Uczniowie są częściej przygotowani do zajęć, zainteresowani ich treścią, aktywnie w nich uczestniczą starając się zrozumieć przekazywane informacje oraz poszukiwać rozwiązań. O celowości prowadzonych zajęć oraz ich skuteczności świadczą osiągnięte w poprzednim i w bieżącym roku szkolnym wyniki na sprawdzianie po klasie VI – w 2013 roku – średnia 25,3 pkt. (23,0 – gmina, 23,5 – województwo), w 2014 roku – średnia 25,5 pkt.(24,7 – gmina, 25,2 – województwo). Zatem jak widać przeprowadzone zajęcia spełniły oczekiwania i przyniosły wymierny efekt.

Jednym z zadań projektu było doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Na potrzeby uczniów zakupiony został m. in. sprzęt ICT, oprogramowanie, gry, zabawki, książki, płyty, karty pracy, drobny sprzęt do zajęć, sprzęt muzyczny, plansze i tablice dydaktyczne, materiały biurowe oraz aparatura do terapii Biofeedback i interaktywny system zbierania i analizowania informacji.

luty 2014 r.

Szkoła Podstawowa w Bąkowicach drugi rok realizuje projekt „Ciekawiej, szybciej, pewniej…”, w ramach POKL - priorytet XI, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans w obszarze edukacji dzieci wiejskich 
i kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Cele szczegółowe projektu to: zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych; ograniczenie stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych oraz profilaktyka uzależnień wśród uczniów; wzrost kompetencji kluczowych; zmniejszenie dysfunkcji rozwojowych; zniwelowanie ograniczeń społeczno – edukacyjno – środowiskowych.  Rekrutacja uczestników uwzględniała zasadę równości szans i płci, którą realizowano poprzez jasne i czytelne kryteria uczestnictwa w planowanych zajęciach.

Od początku trwania projektu zrealizowano 1809 godzin zajęć: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 306 godz., zajęcia pozalekcyjne 1001 godz., program prewencyjny 160 godz., zajęcia specjalistyczne 342 godz., oraz trzy wyjazdy edukacyjne: do Krakowa, Warszawy i Zakopanego.

W czasie trwania projektu przeprowadzono pięć badań ewaluacyjnych: na początku każdego roku szkolnego, w trakcie oraz jedno badanie pod koniec roku szkolnego 2012/2013. Analizowano Karty obserwacji ucznia, Arkusze obserwacji ucznia oraz Arkusze opinii psychologa/pedagoga/logopedy. Z analizy wynika jednoznacznie, że u wszystkich badanych nastąpił wzrost kompetencji matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, podniosła się wiedza i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim, rozwinęła się inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, a także umiejętność zdobywania, przetwarzania i publikowania informacji, a przede wszystkim umiejętność uczenia się. Nastąpił postęp w zakresie motywacji do nauki oraz zadowolenia i pewności siebie. Uczniowie są częściej przygotowani do zajęć, zainteresowani ich treścią, aktywnie w nich uczestniczą starając się zrozumieć przekazywane informacje oraz poszukiwać rozwiązań. Wszystkie zajęcia cieszą się nadal dużym zainteresowaniem, bo są dla uczniów alternatywną i atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.

wrzesień 2013 r.

W roku szkolnym 2013/2014, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach, kontynuowany jest projekt „Ciekawiej, szybciej, pewniej…” realizowany przez Gminę Świerczów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

                W ramach projektu, w bieżącym roku szkolnym, realizowane będą: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I – III oraz z języka polskiego w klasach IV – VI i z matematyki z klasie IV; zajęcia pozalekcyjne między innymi z języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody, matematyki, podstaw przedsiębiorczości, zajęcia komputerowe, warsztaty artystyczne i dziennikarskie; zajęcia w ramach programu prewencyjnego (dla wszystkich uczniów) oraz zajęcia specjalistyczne – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, treningi eeg oraz warsztaty psychologiczno – pedagogiczne.

                Zgodnie z założeniami projektu, we wrześniu, został zorganizowany dla 40 uczniów czterodniowy wyjazd edukacyjny do Zakopanego. Podczas wyjazdu dzieci zobaczyły i poznały najciekawsze miejsca stolicy polskich Tatr, rozwijały zdolności poznawcze i zainteresowania.

                Pierwszego dnia, po przyjeździe do Zakopanego zwiedzaliśmy między innymi kościółek i cmentarz na Pęksowym Brzysku. W Murzasichle byliśmy uczestnikami prelekcji w Regionalnej Izbie u Gąsienicy. Podczas spotkania w tradycyjnej chałupie góralskiej, której wystrój stanowią autentyczne zbiory sztuki podhalańskiej mogliśmy przez chwilę cofnąć się w czasie. Opowieści o pierwszych osadnikach, zwyczajach pasterskich, zbójnikach, muzyce i stroju przeplatane były grą na różnych instrumentach, pokazem tańca i humorem góralskim. Dopełnieniem opowieści były przeźrocza, które ukazywały świat barwnych postaci związanych z regionem, tradycyjne budownictwo podhalańskie i styl zakopiański. Druga część slajdów to panoramy tatrzańskie i krótka wycieczka po górach z zaznaczeniem ciekawych miejsc i okazów fauny i flory. Następnie udaliśmy się na miejsce zakwaterowania. Po obiadokolacji udaliśmy się na spacer po Krupówkach.

 

                Drugiego dnia spotkaliśmy się z przewodnikiem górskim i ruszyliśmy do Doliny Kościeliskiej skąd rozpoczęliśmy pieszą wędrówkę nad Morskie Oko – największe i najpiękniejsze jezioro tatrzańskie. Wody Morskiego Oka otoczone są najwyższymi szczytami Tatr Polskich. Leży ono w kotlinie stanowiącej górną część Doliny Rybiego Potoku. Stara nazwa jeziora to Rybi Staw od żyjącego w wodach Morskiego Oka pstrąga. Morskie Oko to miejsce całkowicie niezwykłe, o wielu obliczach, zależnych od pory roku, dnia, pogody. Piękno i niezwykłość Morskiego Oka cieszy się od dawna wielką sławą. „Powiadają, że być w Tatrach i Morskiego Oka nie zwiedzić, znaczy tyle, co będąc w Rzymie nie zobaczyć Papieża. Zyskało ono bowiem tak rozgłośną sławę, że wielu turystów udaje się do Tatr jedynie dla zobaczenia Morskiego Oka”. Słowa te napisał w 1873 roku Walery Eljasz i po tylu latach są bardzo aktualne. Dzień był długi i męczący, ale nie zabrakło sił by jeszcze pobawić się na wspólnej dyskotece.

                Trzeci dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania skoczni narciarskiej – Wielkiej Krokwi. Udało nam się wjechać kolejką na samą górę skoczni, gdzie spotkaliśmy trenujących, zapewne przyszłych następów Adama Małysza. Następnie spacerowaliśmy Doliną Strążyską do Wodospadu Siklawica, który mierzy 23 m wysokości i położony jest pod północną ścianą Giewontu. Później zwiedzaliśmy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i znów spacerowaliśmy po Krupówkach. Po obiadokolacji znaleźliśmy jeszcze siły na dyskotekę.

                Pożegnanie gór zaczęliśmy od wejścia na Gubałówkę, skąd rozpościera się przepiękny widok na całe Zakopane. Po spacerze wróciliśmy do autokaru, który przewiózł nas do Inwałdu. Tam zwiedzaliśmy Park Miniatur Świat Marzeń. Podczas międzykontynentalnej podróży przez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję, Meksyk mogliśmy podziwiać miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z tych państw. W ciągu zaledwie jednego dnia stanęliśmy pod Wieżą Eiffla, na Placu św. Piotra, przy posągach Moai, pod Bramą Brandenburską, przy gondoli cumującej w kanale wodnym otaczającym Plac św. Marka i koło Muru Chińskiego. Podczas długiej podróży dookoła świata mogliśmy odpocząć na ławeczkach w urokliwych zakątkach parku, ciesząc się widokiem pięknego ogrodu i kolorowych kwiatów. Po zwiedzaniu był czas na rozrywkę, można było uczestniczyć w niezapomnianej przejażdżce w kosmicznym symulatorze, zobaczyć wystawę Tutenchamona oraz film w technologii 5D, a także skorzystać z mnóstwa atrakcji Lunaparku między innymi: Pirata,  Koła Młyńskiego, Autoscootera, Super Ślizgu, Egiptu Horror Show, Karuzeli Dumbo, Dancing Fly oraz Dzikiej Rzeki. Po niesamowitych atrakcjach udaliśmy się podróż powrotną do domu, zahaczając oczywiście o McDonalda.

 

czerwiec 2013 r.

Podsumowanie rocznej realizacji projektu „Ciekawiej, szybciej, pewniej…”

 W Szkole Podstawowej w Bąkowicach zakończono pierwszy rok realizacji projektu „Ciekawiej, szybciej, pewniej,…” realizowanego w ramach POKL - priorytet XI, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans w obszarze edukacji dzieci wiejskich
i kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Cele szczegółowe projektu to: zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych; ograniczenie stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych oraz profilaktyka uzależnień wśród uczniów; wzrost kompetencji kluczowych; zmniejszenie dysfunkcji rozwojowych; zniwelowanie ograniczeń społeczno – edukacyjno – środowiskowych.  Rekrutacja uczestników uwzględniała zasadę równości szans i płci, którą realizowano poprzez jasne i czytelne kryteria uczestnictwa w planowanych zajęciach.

Od początku trwania projektu zrealizowano 1253 godziny zajęć: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 210 godz., zajęcia pozalekcyjne: 685 godz., program prewencyjny: 120 godz., zajęcia specjalistyczne: 238 godz. oraz dwa wyjazdy edukacyjne: do Krakowa i do Warszawy.

W czasie rocznego trwania projektu przeprowadzono trzy badania ewaluacyjne: na początku, w trakcie i pod koniec roku szkolnego. Analizowano Karty obserwacji ucznia, Arkusze obserwacji ucznia oraz Arkusze opinii psychologa/pedagoga/logopedy. Z analizy wynika jednoznacznie, że u badanych beneficjentów nastąpił wzrost kompetencji matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, podniosła się wiedza i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim, rozwinęła się inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, a także umiejętność zdobywania, przetwarzania i publikowania informacji, a przede wszystkim umiejętność uczenia się. Nastąpił postęp w zakresie motywacji do nauki oraz zadowolenia i pewności siebie. Uczniowie są częściej przygotowani do zajęć, zainteresowani ich treścią, aktywnie w nich uczestniczą starając się zrozumieć przekazywane informacje oraz poszukiwać rozwiązań. O celowości prowadzonych zajęć oraz ich skuteczności świadczy osiągnięty w tym roku szkolnym wynik na sprawdzianie po klasie VI – 25,3 pkt., 6 stanina – wyżej średni (23,0 – gmina, 23,5 – województwo). Zatem jak widać przeprowadzone zajęcia spełniły oczekiwania i przyniosły wymierny efekt.

Jednym z zadań projektu było doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Na potrzeby uczniów zakupiony został m. in. sprzęt ICT, oprogramowanie, gry, zabawki, książki, płyty, karty pracy, drobny sprzęt do zajęć, instrumenty, sprzęt muzyczny, plansze i tablice dydaktyczne, materiały biurowe oraz aparatura do terapii Biofeedback i interaktywny system zbierania i analizowania informacji.

      W kolejnym roku szkolnym 2013/2014, zgodnie z harmonogramem projektu, planuje się kontynuację wszystkich prowadzonych zajęć, tj: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: dla klasy I, II i III oraz z języka polskiego i matematyki w klasach IV – VI; zajęcia pozalekcyjne: z języka niemieckiego, z języka angielskiego, z matematyki, z przyrody, z podstaw przedsiębiorczości, komputerowe, warsztaty artystyczne i dziennikarskie; program prewencyjny – zajęcia, podczas których uczniowie nabędą umiejętności ograniczenia stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych; zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne oraz treningi EEG (treningi poprawiające koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszające nastrój, samoocenę i sen, równocześnie uczące relaksu. Metoda bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań). W zakresie planowanych działań znalazł się również wyjazd edukacyjny, tym razem na cztery dni do Zakopanego. Rekrutacja na poszczególne zajęcia odbędzie się w pierwszym tygodniu września.

dyrektor szkoły – Cezary Zając

maj 2013 r.

Z początkiem roku szkolnego 2012/2013, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach, ruszył projekt „Ciekawiej, szybciej, pewniej…” realizowany przez Gminę Świerczów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

                W ramach realizacji tego projektu, w maju, został zorganizowany dla 40 uczniów trzydniowy wyjazd edukacyjny do Warszawy. Podczas wyjazdu dzieci zobaczyły i poznały najciekawsze miejsca stolicy, rozwijały zdolności poznawcze i zainteresowania.

                Wycieczkę po Warszawie zaczęliśmy do zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym twórcy Muzeum przyjęli założenie, że należy połączyć historię z nowoczesnością, miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i w ten sposób zakorzenić wydarzenia sprzed 60 lat we współczesnej świadomości narodowej. Następnie udaliśmy się do Pałacu Kultury i Nauki. Został wybudowany w centrum Warszawy, jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Pałac Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Ma 230 m (bez iglicy 187 m), 42 piętra i kubaturę 817 tys. m2. Architektura pałacu łączy w sobie elementy socrealizmu, art déco i polskiego historyzmu. Na 30 piętrze znajduje się taras widokowy, z którego mogliśmy oglądać doskonałą panoramę Warszawy. Następnym punktem programu wycieczki były Łazienki Królewskie – letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. O ich pięknie stanowi połączenie klasycystycznej architektury i bogatego, naturalnego otoczenia tworzącego zjawiskowe ogrody. Wszyscy podziwialiśmy Pałac na Wyspie, Amfiteatr oraz Starą Pomarańczarnię z Teatrem Stanisławowskim. Wycieczkę po Łazienkach zakończyliśmy pod Belwederem, gdzie wypatrywaliśmy naszego Prezydenta.

 

                Drugi dzień wycieczki zaczęliśmy od Muzeum Narodowego, w którym podziwialiśmy obrazy oraz inne dzieła sztuki podzielone tematycznie i zamieszczone w Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego, Galerii Portretu Staropolskiego i Europejskiego, Galerii Sztuki XIX Wieku oraz Galerii Sztuki XX i XXI Wieku. W tym samym dniu udaliśmy się na spacer Starym Miastem – wyznacza go Plac Zamkowy i stojący przy nim Zamek Królewski, którego ogromne komnaty i ich bogaty wystrój zapierały nam dech w piersiach. Ta dawna rezydencja królewska wzniesiona została w XV wieku i od początku XVII do końca XVIII wieku stanowiła centrum polityczne i administracyjne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pośrodku Placu Zamkowego wznosi się Kolumna Zygmunta III Wazy – najwyższy i zarazem najstarszy świecki pomnik w stolicy. Widzieliśmy kościół św. Marcina – wzniesiony w poł. XIV wieku przez księcia mazowieckiego Ziemowita, Bazylikę Archikatedralną pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela – miejsce, w którym na przestrzeni wieków odbywały się koronacje, śluby i pogrzeby królewskie, gdzie zaprzysiężona została Konstytucja 3 Maja i gdzie obecnie spoczywa wiele zasłużonych dla Polski osobistości. Wyprawę Starym Miastem zakończyliśmy pod Pomnikiem Małego Powstańca. Następnie była przejażdżka autokarem po Warszawie, oglądanie Sejmu i Senatu, Kościołów i Pomników. Jedną z największych atrakcji było zwiedzanie Stadionu Narodowego – jest to wielofunkcyjny stadion sportowy (głównie piłkarski) na Kamionku Warszawie, wybudowany w latach 2008-2011 w niecce byłego Stadionu Dziesięciolecia z myślą o turnieju finałowym Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012 i oficjalnie otwarty w dniu 29 stycznia 2012. Posiada 4. – najwyższą kategorię w klasyfikacji UEFA. Na dwukondygnacyjnych trybunach znajduje się 58 500 miejsc siedzących, w tym 4600 miejsc o podwyższonym standardzie i 69 lóż mieszczących 800 osób. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy w Złotych Tarasach – wyjątkowym miejscu na modne zakupy i najlepszą miejską rozrywkę, położonym w samym sercu Warszawy, w sąsiedztwie Dworca Warszawa Centralna oraz Pałacu Kultury i Nauki.

 

                Trzeci, a zarazem ostatni dzień wędrówki po stolicy rozpoczęliśmy przejazdem metrem, później był spacer po Warszawie, a następnie odwiedziny przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Ostatnim punktem wizyty w Warszawie był świat samodzielnego eksperymentowania w Centrum Nauki Kopernik, gdzie każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Tu trzeba wszystkiego dotknąć, przesunąć, spróbować. Wszystko przekręcić, przetestować, sprawdzić. Nie ma utartych ścieżek zwiedzania. To uczniowie sami decydują, co interesuje ich najbardziej. Nie można bać się pytać, nie można przejmować się błędami, trzeba testować, szukaj dziury w całym, mieć wyobraźnię, być niepokornym, bo każdy jest odkrywcą. Można było podziwiać wystawy i spróbować swoich sił w kręgach tematycznych: Korzenie Cywilizacji, Bzz, RE: generacja, Człowiek i środowisko, Strefa Świateł, Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Laboratoria, Teatr robotyczny, Teatr Wysokich Napięć, Park Odkrywców, Niebo Kopernika.

                Następnie wyruszyliśmy w długą powrotną podróż do domu.

dyrektor szkoły – Cezary Zając

 

luty 2013 r.

Z początkiem roku szkolnego 2012/2013, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach, ruszył projekt „Ciekawiej, szybciej, pewniej…” realizowany przez Gminę Świerczów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu jest wyrównanie szans w obszarze edukacji dzieci wiejskich i kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych realizowanych w okresie od września 2012 do końca lipca 2014 dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach. W projekcie przewidziano udział wszystkich uczniów szkoły, projekt obejmuje szeroką gamę zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów klas I-VI.

W ramach projektu w pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego realizowane były:

·         zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I – III, z języka polskiego oraz z matematyki,

·         zajęcia pozalekcyjne: zajęcia z języka niemieckiego, z języka angielskiego, przyrodnicze, komputerowe, matematyczne, z podstaw przedsiębiorczości oraz warsztaty artystyczne i dziennikarskie,

·         zajęcia specjalistyczne: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, treningi EEG oraz warsztaty,

·         program prewencyjny dla wszystkich uczniów,

·         wyjazd edukacyjny do Krakowa – rozwijający zdolności poznawcze i zainteresowania uczniów i uczennic.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze miały na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów do nich zakwalifikowanych, zdobycie umiejętności niezbędnych w dalszym procesie kształcenia.

Zajęcia pozalekcyjne przewidziane były dla uczniów, którzy wykazują zainteresowanie poszczególnymi zajęciami. Udział w nich przyczyni się do uzyskania szerszej wiedzy i rozwinięcia dodatkowych umiejętności.

Zajęcia specjalistyczne służyły uczniów i uczennicom, u których stwierdzono różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe.

Program prewencyjny miał na celu ograniczenie stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych oraz profilaktykę uzależnień.

Podczas czterodniowego wyjazdu edukacyjnego do Krakowa dzieci zobaczyły i poznały: miejsca pracy oraz dawne narzędzia i sprzęty używane w Kopalni Soli w Bochni, Bazylikę św. Mikołaja, Muzeum Fischera, Sukiennice, Muzeum Nauki, Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, Collegium Maius, Katedrę na Wawelu, Muzeum Katedralne, Pomnik Kazimierza Wielkiego, Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, przeszły Żydowską Trasą Pamięci liczącą 13 punktów, m.in. Synagoga, miejsce byłej bramy getta, była siedziba Rady Żydowskiej, cmentarz żydowski, a także uczestniczyły w seansie filmowym.

Ponadto jednym z zadań projektu było doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Na potrzeby uczniów zakupiony został m. in. sprzęt ICT, oprogramowanie, gry, zabawki, książki, płyty, karty pracy, drobny sprzęt do zajęć, instrumenty, sprzęt muzyczny, plansze i tablice dydaktyczne, materiały biurowe oraz aparatura do terapii Biofeedback i interaktywny system zbierania i analizowania informacji.

grudzień 2012 r.

Zapytanie ofertowe - opieka na wycieczce do Krakowa

wrzesień 2012 r.

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 oraz w kolejnym – 2013/2012 Szkoła Podstawowa w Bąkowicach realizuje projekt „Ciekawiej szybciej, pewniej…” opracowany w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.2/2012, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wartość całkowita projektu to 310 067,60 zł. Planowany okres realizacji projektu od 3 września 2012 roku do 31 lipca 2014 roku. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans w obszarze edukacji dzieci wiejskich i kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Cele szczegółowe projektu to: zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych; ograniczenie stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych oraz profilaktyka uzależnień wśród uczniów; wzrost kompetencji kluczowych; zmniejszenie dysfunkcji rozwojowych; zniwelowanie ograniczeń społeczno – edukacyjno – środowiskowych. Zadania podejmowane w projekcie to:

1.      Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: dla klasy I, II i III oraz z języka polskiego i matematyka w klasach IV – VI;

2.      Zajęcia pozalekcyjne: z języka niemieckiego, z języka angielskiego, z matematyki, z przyrody, z podstaw przedsiębiorczości, komputerowe, warsztaty artystyczne i dziennikarskie.

3.      Program prewencyjny – zajęcia, podczas których uczniowie nabędą umiejętności ograniczenia stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych.

4.      Zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne oraz treningi EEG (treningi poprawiające koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszające nastrój, samoocenę i sen, równocześnie uczące relaksu. Metoda bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań)

5.      Wyjazdy edukacyjne rozwijające zdolności poznawcze i zainteresowania: wyjazd do Krakowa, wyjazd do Warszawy, wyjazd do Zakopanego.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach.

wstecz